Kontaktuppgifter m.m.

www.ishnol-inspirationskallan.se

Nya kurser i

 

Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing ©

The magnetic frequency of thinking

 

 

 

Tänk på vad du tänker på!

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Investera

i dig själv!

 

* Är du trött på att vara trött?

Vill du må bättre?

* Vill du finna den kraft och energi som du behöver för orka förändra i ditt liv?

 

 

Observera att under perioden

1 november 2018 - 31 oktober 2019

tar jag inte emot några klienter

- varken för healing eller coaching -

Varmt välkommen till någon av mina kurser istället!

Jag kommer under den här peridoen att ägna stor tid till att skriva färdigt min bok i Drömtydning (utifrån ett mer andligt perspektiv) och kursboken till

Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing® - Tankens skapande och helande kraft.

 

 

Priser:

Reikibehandling 700 kr

(1½ timmar inkl samtal)

 

25% moms tillkommer för företag

 

Reikicoaching/ 1 000 kr

Wellnesscoaching

(2½ timmar)

 

Reikicoaching är en unik och kraftfull kombination av Reiki och coaching som för dig till en djupare förståelse av dig själv, till din fulla potential och som tar dig till en högre nivå av medvetenhet. Reikicoaching är djupt avslapp-nande samtidigt som det ger dig nya insikter och förstärker din kreativa sida, den kreativitet du behöver för att lättare kunna lösa problem och istället se dina möjlig-heter. Vi kommer att arbeta mycket med mental träning & tankens kraft här.

 

 

 

 

Reikibehandling

En rekommendation kan vara att du tar emot tre (3) behandlingar efter varandra där du även aktivt arbetar med det som eventuellt kommer upp till ytan, men det här är helt individuellt och det är du själv som avgör.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att öka sitt välbefinnande, både på fysisk, mental och emotionell nivå. När blockeringar i energiflödet löses upp startar naturliga läknings-processer

 

Hur går en behandling till?

Ett kortare samtal inleder själva energi-behandlingen. Mycket av orsaken till problemen eller symptomen "avslöjas" redan här och ett inre helande påbörjas. Klienten får sedan ligga fullt påklädd på en behandlingsbrits. Avslappnande musik spelas i bakgrunden. Klienten ska enbart slappna av och ha en vilja att ta emot energin. Många slumrar till en stund och det är bara bra.

Behandlingen stärker ditt välmående och hjälper kroppen till självläkning.

Behandlingen syresätter blodet, ökar energi-frekvensen i cellerna och sätter fart på energier som stagnerat. Energiblockeringar löses upp och naturliga läkningsprocesser sätter igång. Det innebär såväl fysisk som psykisk rening. Kroppen utsöndrar gifter, och blockerade känslor och tankemönster kommer upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt obemärkt, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan det ibland komma en lite jobbig period för klienten, men den är av övergående natur. Klienten ska i så fall känna sig mogen nu för denna naturliga process till självläkning och vara villig till positiv förändring.

Reiki-/ Wellnesscoaching

Coaching innebär att frigöra kraften hos en annan person för att denne ska kunna nå sitt önskade resultat. Genom att rätt frågor ställs före och efter en Reikibehandling, hittar klienten sina egna svar och lösningar. Genom coaching når klienten djupare självkännedom och stärker därmed sig själv. Personen ifråga får tydliga insikter om vad som behöver göras och förändras.

 

 

 

 

 

 

Reikicoaching

är djupt avslappnande, samtidigt som det ger Dig nya insikter och förstärker din kreativa sida.

 

 

 

Du bör ha en sann övertygelse om att vilja förändra Dig, att våga erkänna Dina egna uppsatta hinder, att våga möta Dina rädslor som hållit Dig kvar i ett beteende- och tankemönster som inte överensstämmer med ditt sanna Jag. Är du villig att släppa taget om det som inte längre gagnar dig?

 

Ishnol Inspirationskällan

 

Finn vägen till välbefinnande med hjälp av

  • Reiki
  • Angelic Reiki
  • Reikicoaching/Wellnesscoaching
  • Tankens kraft - the magnetic frequency of healing
  • Drömtydning och symboltolkning

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Olsson Hermansson

.

Diplomerad Stresscoach med mental träning

Reikmaster Teacher

Angelic Reikimaster Teacher

 

Grundare av Yophiel Mind- Body-Soul Quantum Healing School

 

 

 

Sedan 2003 är jag verksam som Reikiutövare, Reikicoach/Wellnesscoach och Reikimaster/lärare och

fr om 2011 även som Angelic Reiki Master Teacher.

 

Tankens kraft är ett mycket kraftfullt verktyg för välbefinnande och kombinationen av de båda verktygen - tankens kraft & Reiki - har jag sammankopplat i en behandlingsform som jag kallar för Reikicoaching/Wellnesscoaching. Jag är utbildad i stresshantering genom mental träning av professor Lars-Erik Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan.

 

Välkommen att höra av dig!

 

E-mail: reikiewa@gmail.com

Tele: 0707 42 44 47

Östra Storgatan 24 (ingång Ateljé Håret)

Lokalen finns i samma fastighet som Stadshotellet vilket är ett utmärkt hotell att bo på för dig som kommer långväga ifrån. Övriga hotell i staden ligger på högst 5 minuters gångavstånd.

 

 

Jag håller även kurser i Nyköping enligt överenskommelse, om ni är minst 4 - 6 deltagare.

 

Är innehavare av F-skattsedel och Ansvarsförsäkring. Medlem i Reikiförbundet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lite mer om Reiki på sjukhus i USA .

 

"Reikibehandlingar gör att patienterna blir fortare friska och har mindre smärta" säger Marilyn Vega, en privattjänstgörande sjuksköterska på Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital i New York.

"Reiki gör att man snabbare återställs efter kirurgiska ingrepp, förbättrar den psykiska attityden och reducerar de negativa effekterna av medicinering och andra medicinska procedurer."

Vega, Reikimaster, använder Reiki tillsammans med de reguljära sjuksköterskeuppgifterna. Eftersom patienterna tycker om Reiki har hon dragit till sig mycket uppmärksamhet ryktesvägen genom patiener, och likaså genom sjukhuspersonal. Patienter har bett henne att "göra Reiki" på dem i operations- och vårdsalarna. Hon har också blivit ombedd att ha Reikibehandlingar på cancerpatienter på Memorial Sloane Kettering Hospital, inklusive patienter med benmärgstransplantationer. Flera läkare och sjuksköterskor - som har insett hur värdefull Reiki är inom patientvården - har utbildat sig i Reiki av henne.

 

Allmänheten vänder sig med allt större intresse till komplementär hälsovård, inklusive Reiki. En studie, utförd av David M. Eisenberg, medicinläkare vid Beth Israel Hospital i Boston, visar att bara under 1990 spenderades 14 miljarder dollar (!) ur egen ficka på alternativ hälsovård.

 

Reiki vinner också större acceptans inom det medicinska etablissemanget. På sjukhus runtom i USA förs det in i förteckningen över patientservice, ofta med egna Reikiupplärda läkare, sjuksköterskor och biträdande personal.

 

Julie Motz, en Reikihealer, har arbetat med Mehmet Oz, en välkänd hjärtkirurg vid Columbia Presbyterian Medical Center i New York. Mork använder bl a Reiki för att balansera patienternas energi under operationerna. Hon har assisterat dr Oz i operationsrummet under öppna hjärtoperationer och hjärttransplantationer. Ingen av de hjärtpatienter som har behandlats så, har upplevt den vanliga nedsättningen efter operationen, bypass-patienterna hade ingen postoperativ smärta eller svaghet i benen och transplantationspatienterna upplevde ingen organbortstötning.

 

Källa: William Lee Rand - Den helande beröringen; Första och andra gradens manual

Översättning: Gun Moss Bjerling, Secourong

 

Mer utförlig information om Reiki på sjukhus samt alla de studier & forskning som gjorts på Reiki som behandlingsform inom den konventionella sjukvården finns att läsa på www.secourong.com