Kontaktuppgifter m.m.

www.ishnol-inspirationskallan.se

Nya kurser och studiecirkar i

 

 

  Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing 

The magnetic frequency of thinking

- Tankens läkande och skapande kraft-

- Stresshantering -

 

Tänk på vad du tänker på!

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Drömtydning 

 

 

 

En Kurs i Mirakler

 

 

 

The Wisdom of Metatron

Esoterisk matematik - helig geometri - den platonska kroppaarna

 

 

Läs gärna mer på www.reikicoaching.se

Investera

i dig själv!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att jag inte längre tar emot några klienter. 

 

Varmt välkommen till någon av mina kurser & studiecirklar istället!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikibehandling


 

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att öka sitt välbefinnande, både på fysisk, mental och emotionell nivå.  När blockeringar i energiflödet löses upp startar naturliga läknings-processer


Hur går en behandling till?

Ett kortare samtal inleder själva energi-behandlingen. Mycket av orsaken till problemen eller symptomen "avslöjas" redan här och ett inre helande påbörjas.  Klienten   får sedan ligga fullt påklädd på en behandlingsbrits. Avslappnande musik spelas i bakgrunden. Klienten ska enbart slappna av och ha en vilja att ta emot energin. Många slumrar till en stund och det är bara bra.

Behandlingen stärker ditt välmående och hjälper kroppen till självläkning.

Behandlingen syresätter blodet, ökar energi-frekvensen i cellerna och sätter fart på energier som stagnerat. Energiblockeringar löses upp och naturliga läkningsprocesser sätter igång. Det innebär såväl fysisk som psykisk rening. Kroppen utsöndrar gifter, och blockerade känslor och tankemönster kommer upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt obemärkt, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan det ibland komma en lite jobbig period för klienten, men den är av övergående natur. Klienten ska i så fall känna sig mogen nu för denna naturliga process till självläkning och vara villig till positiv förändring.

Reiki-/ Wellnesscoaching

Coaching innebär att frigöra kraften hos en annan person för att denne ska kunna nå sitt önskade resultat. Genom att rätt frågor ställs före och efter en Reikibehandling, hittar klienten sina egna svar och lösningar. Genom coaching når klienten djupare självkännedom och stärker därmed sig själv. Personen ifråga får  tydliga insikter om vad som behöver göras och förändras.Reikicoaching

är djupt avslappnande, samtidigt som det ger Dig nya insikter och förstärker din kreativa sida.
Du bör ha en sann övertygelse om att vilja förändra Dig, att våga erkänna Dina egna uppsatta hinder, att våga möta Dina rädslor som hållit Dig kvar i ett beteende- och tankemönster som  inte överensstämmer med ditt sanna Jag.  Är du villig att släppa taget om det som inte längre gagnar dig?

 

 Ishnol Inspirationskällan                                                                      

Ewa Olsson Hermansson

.

Diplomerad Stresscoach med mental träning/ Wellness coach

                                                                                                      

Reikmaster Teacher

                                                                                                  

Angelic Reikimaster Teacher

 

New Shamballa Master Healer & Teacher

 

Teacher of The Wisdom of Metatron

 

Founder & Teacher of  Yophiel Mind- Body-Soul Quantum Healing School

 

 

 

Välkommen att höra av dig!   

 

E-mail:  reikiewa@gmail.com

 

 

Jag håller mina kurser & workshops i Kristianstad, men även i Nyköping eller på annan ort om ni är minst 6 deltagare.

 

Är innehavare av F-skattsedel och Ansvarsförsäkring.                  

                                                      

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lite mer om Reiki på sjukhus i USA .

 

"Reikibehandlingar gör att patienterna blir fortare friska och har mindre smärta" säger Marilyn Vega, en privattjänstgörande sjuksköterska på Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital i New York.

"Reiki gör att man snabbare återställs efter kirurgiska ingrepp, förbättrar den psykiska attityden och reducerar de negativa effekterna av medicinering och andra medicinska procedurer."

Vega, Reikimaster, använder Reiki tillsammans med de reguljära sjuksköterskeuppgifterna. Eftersom patienterna tycker om Reiki har hon dragit till sig mycket uppmärksamhet ryktesvägen genom patiener, och likaså genom sjukhuspersonal. Patienter har bett henne att "göra Reiki" på dem i operations- och vårdsalarna. Hon har också blivit ombedd att ha Reikibehandlingar på cancerpatienter på Memorial Sloane Kettering Hospital, inklusive patienter med benmärgstransplantationer. Flera  läkare och sjuksköterskor - som har insett hur värdefull Reiki är inom patientvården - har utbildat sig i Reiki av henne.

 

Allmänheten vänder sig med allt större intresse till komplementär hälsovård, inklusive Reiki. En studie, utförd av David M. Eisenberg, medicinläkare vid Beth Israel Hospital i Boston, visar att bara under 1990 spenderades 14 miljarder dollar (!) ur egen ficka på alternativ hälsovård.

 

Reiki vinner också större acceptans inom det medicinska etablissemanget. På sjukhus runtom i USA förs det in i förteckningen över patientservice, ofta med egna Reikiupplärda läkare, sjuksköterskor och biträdande personal.

 

Julie Motz, en Reikihealer, har arbetat med Mehmet Oz, en välkänd hjärtkirurg vid Columbia Presbyterian Medical Center i New York. Mork använder bl a Reiki för att balansera patienternas energi under operationerna. Hon har assisterat dr Oz i operationsrummet under öppna hjärtoperationer och hjärttransplantationer. Ingen av de hjärtpatienter som har behandlats så, har upplevt den vanliga nedsättningen efter operationen, bypass-patienterna hade ingen postoperativ smärta eller svaghet i benen och transplantationspatienterna upplevde ingen organbortstötning.

 

Källa: William Lee Rand - Den helande beröringen; Första och andra gradens manual

Översättning: Gun Moss Bjerling, Secourong

 

Mer utförlig information om Reiki på sjukhus samt alla de studier & forskning som gjorts på Reiki som behandlingsform inom den konventionella sjukvården finns att läsa på www.secourong.com