Mer om Reiki

www.ishnol-inspirationskallan.se

Kroppens självläknings-förmåga


Forskarna har under de senaste 50 åren  redan bevisat att kroppen kan läka sig själv. I  kliniska försök kallas det för placebo-effekten. Många patienter som behandlas med placebo blir verkligen friska. Det är  faktiskt möjligt att läka kroppen genom sina tankar och övertygelser, men Reiki läker utan att vi ens behöver tro på dess förmåga.


Reiki  & Terapeutic Touch

I både USA, Norge och i andra länder kan Reikibehandlingar benämnas som  Terapeutic Touch, terapeutisk beröring.

Vem  som helst kan lära sig Reiki

Möjligheten att lära sig Reiki beror inte på intellektuell kapacitet. Det krävs inte åratals träning. Reiki är en ren healingmetod, och är inte beroende av individuell talang eller förvärvad förmåga.

I flera stater i USA ingår Reiki i sjuksköterskeutbildningen

Flera läkare och annan sjukvårds-personal är också Reikiutbildade och praktiserar Reiki.   Oberoende Reikiutövare finns många gånger knutna till de olika sjukhusen och klinikerna för att  bistå i de helande Reikibehandlingarna.

 Reiki kan aldrig skada

Reiki  styrs inte av utövarens sinne eller dennes förväntningar på resultat.

Reiki är en "kanaliserad" energi och styrs av en högre intelligens. Reikifrekvenserna flödar automatiskt  och vet exakt vart de ska ta vägen och varför.

Reiki läker på flera olika plan

Reiki är den japanska benämningen för Universell energi. Behandlings-formen   är andlig till sin natur, men  absolut inte en religion. Reiki helar både på det mentala, emotionella, fysiska och andliga planet.


"Reikienergin

arbetar med negativa tankar & känslor, som blockerar det naturliga flödet av ki, och helar dem likaså."

Willilam Lee Rand

När flödet av livsenergi ( Ki) störs, hindras den hälsosamma funktionen av ett eller flera organ och vävnader i  den fysiska kroppen. Därför är det störningar i Ki-flödet som är huvudorsaken till sjukdom.    Ki påverkas av tankar och  känslor , både positiva och negativa. Negativa tankar och känslor stör och försvagar Ki.

/ William Lee Rand

Reiki - stimulerar kroppens egen förmåga till självläkning...

 

Vad är det som händer i den fysiska kroppen i samband med en Reikisession och därefter? Vad är det som händer på cellnivå? Vad är det som händer på energinivå? Vad är det som händer på medvetandets nivå? Hur kommer det sig att människor som varit lindrigt eller till och med svårt sjuka i flera år, helt plötsligt går från sjukdom till psykisk och fysisk hälsa? Beror tillfrisknanden enbart på placeboeffekten eller  finns det något annat som påverkar? Är det något som saknas inom den traditionella sjukvården? 

 

På den sista frågan kan vi nog samstämmigt svara JA, det är något som saknas. Det saknas ett mer utbrett erkännande av kroppens inneboende förmåga att reparera sig själv med rätt stimulans. Det saknas även förmåga att se kropp och själv som Ett, och det saknas förståelse för att man inte enbart ska stirra sig blind på symptomen - det som kallas sjukdom - utan orsaken till symptomen måste primärt behandlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki - ett sätt att minska sjuktalen & sjukvårdskostnaderna


Sjuktalen har stigit med 70 %  de senaste fyra (4) åren. Det betyder ökade kostnader för staten med 12 miljarder kronor om året. Om inget görs kommer 80  000 fler att vara sjukskrivna år 2019.  Två av tre sjukskrivna är kvinnor, de flesta jobbar inom så kallade människoyrken. Det är lärare, socialsekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor.  Det är den psyksika ohälsan som ökar mest och snabbast, säger Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

/Sundsvalls Tidning, 12 december 2015


Nu behövs konkreta   åtgärder för att dämpa den växande sjukskrivningen. Reiki är både förebyggande friskvård och rehablilitering, så varför är det så svårt att få till stånd ett samarbete med den konventionella sjukvården?

Varför kan/vill  Socialstyrelsen inte se fördelarna? 

Några förslag till förändring och förbättring:


  • Låt oss alla lägga bort "flumstämpeln" på komplementärvård/komplementärbehandling, den tiden är förbi nu. Vi har inte råd med "flumargumentation" från beslutsfattare, läkare, forskare och läkemedelsbranschen; det är inte hållbar argumentation.
  • Samarbete mellan den konventionella vården och komplementärvården är både önskvärd och nödvändig.
  • Många gånger kommer klienter till oss Reikiutövare i sista hand och nästan ber om ett mirakel - när man provat all annan vård utan tillfredsställande resultat - och det är inte så lyckat.  Ett samarbete mellan oss och den konventionella vården, betydligt tidigare, kan lättare finna orsaken till symptomen/problemen hos personen ifråga.


  • Det finns stora behov av att reducera kostnaderna inom sjukvården och samtidigt förbättra patientvården. Medicineringar och högutvecklad teknologi kräver stora resurser. Reiki däremot, kräver ingen som helst teknologi, och därför är Reiki ett utmärkt sätt att även förbättra vården när utgifter och kostnader ska hållas nere. Spara inte in på sjukvårdspersonalen! Öppna istället upp för Reiki och andra komplementära metoder - det spar pengar, samtidigt som patientens välmående ökar.
  • På sjukhus och kliniker runt om i Amerika har Reiki använts i många år och Reiki är på väg att accepteras som ett meningsfullt och kostnadseffektivt sätt att förbättra patientvården. "Reikibehandlingar bidrar till att patienterna blir fortare friska och har mindre smärta. Patienterna återställs snabbare efter kirurgiska ingrepp, förbättrar den psykiska attityden och reducerar de negativa effekterna av medicinering och andra medicinska procedurer", säger Marilyn Vega, sjuksköterska på Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital i New York.

Källa: William Lee Rand; Den helande beröringen