Yophiel M-B-S Quantum Healing ©

www.ishnol-inspirationskallan.se

 

Discover the power of the mind over the body and find a route to wellness.

 

 

Yophiel B-M-S Quantum Healing©

shows us that we have much more power to affect our bodies than we previously imagined.

 

 

Hela kursen handlar om att VAKNA

och att höja sina frekvenser genom att välja

andra tankemönster och skapa andra känslor.

Varför helas inte alla människor på fysisk nivå?

 

"John of God sa att jag skulle förbereda mig för helande genom att meditera över den healing jag behövde. Personalen på Casan uppmuntrade mig att fokusera på kärlek och förlåtelse medan jag mediterade. Jag återvände tre gånger till Casan och vid det sista besöket friskförklarades jag."

// Barbara Ettleson, ur boken John of God

 

"Genom att omfamna och förlåta våra skuggsidor, förlåter vi också andras skuggor, och det onda i världen minskar."

// Deepak Chopra

 

"Bara kärlek tillåter oss att vara fullt ut närvarande för oss själva och andra; bara kärlek kan föranleda förändring"

//Barbara Brodsky, ur boken John of God

 

"The physical body is an outward expression of that which is taking place within the mind (thoughts and emotions), energy field, chakras and the spirit of the individual. Thus, any healing technique which deals only with the physical body is incomplete. True healing comes about only when the cause of the condition or illness is addressed and realeased, erased from our cellular memory."

// Jose Luiz

 

"En del finner det alltför svårt att förändra sin livsstil och sina fysiska, känslomässiga eller mentala vanor för att följa de andliga råd de har fått, men de förväntar sig ändå ett mirakulöst tillfrisknande. Dessa personer kan inte ta emot den healing de får på grund av sitt bristande personliga engagemang i healingprocessen."

// André Luiz, kanaliserad av Chico Xavier

 

 

Steg 4: Själens kraft

2 + 2 dgr med efterföljande egenträning och coaching av 10 personer

 

Unlock your empathic and intuitive abilities

Your Purpose of Life

Själens visdom - kommunikation

Utveckla din intuition

Wellnesscoaching

Kursdatum:

 

Om du väljer att gå alla fyra utblildningstillfällena med egenträning och coaching leder

Yophiel M-B-S Quantum Healing © fram till certifiering som Wellnesscoach (Reikicoach)

 

 

Kursutvärderingar:

Hej bästa Ewa!

Tack för en fantastisk helg, som alltid! Har efteråt gått runt med en uppfylld känsla i kroppen och jag känner mig ”lättare” i kroppen. Snacka om pånytt-födelse! Och vilken huvudaktivitet jag märkte av under helgen. På lördagen märkte jag även att det hände något med mina ögon. Jag hade som ett gulnande filter och lite suddig syn. Så här hände det grejor.

/Många kramar, Eva

 

God kväll ALLRA BÄSTASTE EWA!

Jag måste bara tacka än en gång för en FANTASTISK kurshelg!

Vad jag är glad att få vara med om detta...

Så mycket vi får lära oss!

/KRAAAMAR från Sofie

 

Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing©

 

The magnetic frequency of thinking

Tankens kraft och Universums lagar, specialanpassad utbildning för bl a Reik- och Angelic Reikiiutövare m fl. Utbildningen kan med stor fördel tillämpas inte bara för egen del,

utan även i möten och i samtal med dina klienter.

 

Dina tankar påverkar hela universum. Såsom du tänker, så skapar du ditt liv.

Alla lever vi tack vare den livsenergi (ki, prana, chi) som flödar genom oss och runtomkring oss. Livsenergin är universellt styrd men kan också styras via våra tankar - via tankens kraft. Kan vi styra våra tankar rätt ökar vårt välmående och vi är bättre rustade för att skapa oss det liv vi vill ha, och kan vi stilla vårt sinne lyssnar vi bättre till vårt högre jag. När flödet av livsenergin störs (framföralt genom våra tankar och känslor) försämras den hälsosamma funktionen i våra kroppar. Störningar av livsenergin är huvudorsaken till det vi kallar sjukdom/sjukdomstillstånd.

 

Yophiel M-B-S Quantum Healing består av 4 olika steg (utbildningsnivåer). Varje nivå är en avslutad del för sig och deltagaren kan välja att fortsätta till nästa nivå vid nästa utbildningstillfälle eller nöja sig med den utbildningsnivå som är genomgången.

Förkunskaper:

Steg 1 - Tankens kraft: Minst Reiki I - första graden, Angelic Reiki 1 & 2, Reconnective healing eller liknande samt en stark önskan om att ta tillbaka din kraft och påbörja ditt eget inre förändringsarbete med att befria dina sinnen.

Steg 2 - 4:

Du bör också ha en längre tids erfarenhet som Reikiutövare och vara van vid möten och samtal med människor, samt känna en passion att också förändra dig själv längs vägen. Vår uppgift som Reikicoach/Wellnesscoach är att "väcka" människor så de förstår att de redan har all kunskap inom sig. Att "vakna" handlar också om att vi får kontakt med vår inre healer och det handlar om att släppa och omvandla rädslor som hindrar oss. När sinnet är helat, helas även kroppen.

 

 

"I embrace my creativity and tap into my inner spirit.

I am ready now to move forward positively in my life."

/ Maria Loren

 

 

 

"För att vi ska kunna frigöra oss från det förflutna måste vi vara villiga att förlåta."

/ Hela dig själv - Louise Hay

 

 

"No one can save you except yourself."

/ Buddha

 

 

"När du förändrar ditt sätt att betrakta saker

förändras de saker du betraktar."

/Max Planch

 

 

"Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och jag bestämmer de mål jag vill uppnå. Och allt annat som tycks hända mig ber jag om, och får som jag har bett."

/ ACIM - A Course of Miracles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 1: Tankens kraft 2 dgr Steg 2 & 3: Förlåtelsens och helandets kraft

The magnetic frequency of thinking 2 dgr

 

Stilla sinnet Forgive and let go

The Law of Attraction Älska dig själv också

The Law of Will Lyssna till ditt hjärta, och lyssna till "belly brain"

Lets go of fear, lets go of karma Varför helas inte alla människor på fysisk nivå?

Energymedicin Stöd kroppens funktioner med rätt frekvenser/

näringsintag.

 

Kursdatum steg 1: 6 - 7 oktober 2018, Oxelösund/Nyköping

3 - 4 november 2018, Kristianstad

 

Kursdatum steeg 2: 27 - 28 oktober,

Kristianstad

 

Kursavgifter:

Steg 1: 1444 kr

Steg 2 & 3: 1444 kr

Steg 4: 3333 kr

 

6 + 2 + 2 + 1 = 11

Siffran 11 ansågs i den pytagoriska traditionen besitta en särskild kraft och betydelse. Innebörden i den här siffran är att utveckla din intuition, klärvoajans, andligt helande och andra metafysiska förmågor.

Diplom/certifikat ges efter avslutad steg 4.

 

 

 

Kursutvärderingar:

Stort innerligt TACK Ewa för helgens kurs Yophiel Mind, Body and Soul!

Den va magisk. En riktigt "väckare". Kanonkurs! Tacksam.

/Katarina E.

 

Tack för en fantastisk helg med mersmak. Tänkte bara att jag ville berätta om

min upplevelse när jag återvände hem. Det känns som om jag har kommit till-

baka men i en annan dimension. Jag är i min gamla vardag men med en annan

frekvens som inte tillåter min gamla värld att komma in i mig.

Jag känner mig uppgraderad på ett märkligt härligt sätt.

Wiiiiiiiii Så nu gäller "no tjafs"

Kram och tack för allt! /Karin

 

Hej finaste bästa Ewa!

Jag sitter och renskriver lite i papperen sedan vår underbara kurs. Den var verkligen ett uppvaknande! Äntligen tycker jag mig förstå det här med Attraktionslagen lite mer. Det känns verkligen som om vi fått de rätta verktygen att arbeta med.

Kramar från S. A.